Nart Enerji Size Kazanç Sağlamaya Geliyor

Alanında deneyimli ve özelliği yöneticilerin sayesinde Sigortacılık bilgilerinin yanında kişisel gelişim ve teknik bilgilendirme gibi motivasyon ve özel ürün bilgileri sayesinde uluslararası ve yerel olmak üzere sigorta uygulamaları ve ihtiyaçlara göre düzenlenmektedir. Bununla birlikte risk yönetimi ve danışmanlığı bireysel Hayat Emeklilik müşteri ilişkilerindeki olan uzmanlığı ile ön plana çıkan bir hizmet sektöründen oluşmaktadır. Enerji Hayattır anlayışı ile de Enerji verimliliği sayesinde binalarda yaşam standardını ön planda koymak ve hizmet kalitesinin endüstri işletmelerinde üretim kalitesinin yanı sıra miktarının düşünüşü nerede yol açmadan birim veya ürün miktarı başından itibaren enerji tüketiminin azaltılmasına kadar en büyük etkiyi sağlamaktadır.

Enerji verimliliği politikalarının sayesinde Ekonomik büyüme veya sosyal Kalkınma gibi hedeflerin sürdürülebilmesi için de doğrudan ilişkili olmasının yanı sıra toplam sera gazı azaltılmasında oynadığı kilit nokta olmasının yanında enerji tasarrufunu ve verimliliğinin ön plana çıkması sağlayacaktır. Enerjiye arz güvenliğinin sağlanması dışa bağlılık gibi risklerin de azaltılması çevrenin korunması ve iklim değişikliklerine karşı mücadelenin sağlanması ve bu etkinliğin arttırılması ile ilgili olarak çalışmalara yön vermekte ve buna uygun da üretim sağlamakta ve hizmet kalitesine bu yönde değerlendirebilmektedir.

Tarife Danışmanlığı, Trijenerasyon Devreye Almaya Sürecinde Danışmanlık, Kojenerasyon Devreye Almaya Sürecinde Danışmanlık, Elektrik Faturalarında Yüzde 5 Tasarruf ve Gün İçi Piyasa ve Kesinleşmiş Günlük Üretim Planı Emre Amade Kapasite Takip Ediliyor olmasın yanında Tahakkuk Edilen Ücretler İade Ediliyor- Fazla Alınan Ücretler Dava Ediliyor ve Faiziyle Geri Alınıyor. Bunun yanında GöpGşpEph, gibi faaliyetlere de yer verilmektedir.

Enerjinin tasarrufu için verimliliği sayesinde arttırılması enerjinin arz güvenliğinin sağlanması ya da dışa bağımlılık etkilerinin azaltılması ön plana çıkacaktır. Ölçme, izleme ve değerlendirme denetim gibi birçok aşamadan geçmesini yanında verimlilik ön plana çıkmaktadır. Bunun yanında bilinçlendirme noktasında faaliyetlerde göstermektedir ve enerjinin verimliliği kültürü oluşturulması verimlilik ile çevre konularında da farkındalığının arttırılması ile da tüketim alışkanlıklarının pozitif yönde geliştirmesini amacıyla ve çeşitli faaliyetlerinde yürütmesini sağlayacaktır. Bunun yanında kamuoyu bilgi ve bilinçlendirici düzeyde arttırıcı çalışmalar ve eğitimler sağlanmaktadırBir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir