Kredi kartı borçlularına kötü haber

Kredi kartı üyelik sözleşmesi kapsamında tahsis edilen kredi kartı borcunun ödenmemesi üzerine harekete geçen banka, gönderilen hesap kat’ı ihtarından sonuç alamayınca çareyi haciz yoluna gitmekte buldu. Mahkemenin reddettiği bankaya beklediği karar Yargıtay’dan geldi. Yüksek Mahkeme, hesap kat’ı ihtarnâmesine rağmen borcunu ödeyemeyenler hakkında ihtiyâtî haczin önünü açtı.

Kredi kartı azalik sözleşmesi kapsamında belirleme edilen kredi kartı borcunun ödenmemesi üstüne harekete geçen banka, gönderilen hesap kat’ı ihtarından netice alamayınca çareyi haciz yoluna gitmekte buldu. Mahkemenin reddettiği bankaya beklediği karar Yargıtay’dan geldi. çok Mahkeme, hesap kat’ı ihtarnâmesine karşın borcunu ödeyemeyenler ile alakalı ihtiyâtî haczin önünü açtı. 

Yargıtay 19. haklar Dairesi, ‘İçtihat Metni’ özelliğindeki kararıyla, hesabın kat’ edilmesi ( kapatılması-kesilmesi) ile muaccel var olan (ödenecek vaziyete gelme) banka borcu tartışmalarını tertemiz tek boyut kazandırdı.

Kredi kartı müşterisinin borcunu ödememesi üstüne harekete geçen banka avukatı, hesabı kat’ edip alacaklıya ihtarnâme gönderdi. Bundan netice alamayan banka şubesi, borçlunun taşınır ve taşınmazları ile 3. kişilerdeki dogruluk ve alacaklarının ihtiyâten haczini istek etti.

 

2. Tüketici Mahkemesi, bankanın bu istegini hesap kat’ı ihtarının borçluya tebliğ edilmediği ve sözleşmede de yol tarifi bulunmadığı gerekçesiyle art çevirdi. Banka avukatı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 19. haklar Dairesi girdi. Emsâl tek karara imzasini atan daire, bankanın haklı olduğuna hükmetti.

Oy birliğiyle alınan kararda şöyle denildi:

  • Dosya kapsamından anlaşıldığına göre kredi kartı borcunun ödenmemesi hasebiyle hesap kat’ edilmiştir. Hesabın kat’ edilmesi ile alacak muaccel olduğundan ihtiyâtî haciz koşulları oluşmuştur. Bu vaziyette ihtiyâtî haciz isteginin kabulüne karar verilmesi gerekirken reddi doğru olmamıştır. anlatilan gerekçeye binâen kararın bozulmasına, peşin harcın istek seklinde temyiz eden ihtiyati haciz istek edene iâdesine oy birliğiyle karar verildi.

 

Hesap kat’ı nedir?

Banka nezdindeki hesap veyahut hesaplarınızın dondurulduğunu bildiren, var borçlarınızı üç veyahut 7 vakit içinde (kredinin türüne göre değişir) ödemenizi istek eden bankanın noterlik vasıtasıyla keşîde ettiği ihtarnâmedir. Kanunî süresi içinde içeriğine itiraz edilmeyen tek ihtarnâme icra ve iflas kanununun madde 68/b kapsamında değerlendirileceğinden itirazın kaldırılması davası açılmasını sağlayacak 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir